Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Kullanım Koşulları

Madde 1:

a) Kredi.com.tr sitesini kullanan her kullanıcı aşağıdaki şartları kabul ederek siteyi kullanır ve kredi.com.tr sitesi koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

b) Kredi.com.tr, Mevlana Bilgi Teknolojileri Giyim Turizm Temizlik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. tarafından oluşturulmuş ve işletilmekte olan bir sitedir.

c) İş bu sözleşmedeki kredi.com.tr terimi, Mevlana Bilgi Teknolojileri Giyim Turizm Temizlik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’ ni ifade eder. www.kredi.com.tr ‘ nin yazılımı, içeriği fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasalar uyarınca korunmaktadır.

d)Site içeriği Madde 1, c) bendi gereği izinsiz kullanılamaz.

e)İş bu kullanım şartlarında kredi.com.tr bu sitede yayınladığı bilgi, sunum, görsel, yazı, makale, talimat, reklam, içerik v.b. konularda istediği değişiklikleri istediği zamanda yapma hakkını saklı tutar.

f)Sitedeki yukarıdaki maddede yapılan değişiklikleri takip etmek siteyi kullananın sorumluluğundadır.

g)Sitede yapılan değişiklikler yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir.

h)Sitedeki herhangi bir değişikliğin kullanıcıya bildirilme zorunluluğu veya yükümlülüğü yoktur.

i)Sitemizin hizmetlerinden yararlanmayı sürdürmek için bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 2:a) Kredi.com.tr tarafından izin verilen kullanımlarda Mevlana Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’ nin marka veya telif sahibi olduğu beyanı zorunludur.

b)Sitemiz iletişim araçlarından öneri, görüş, paylaşım yada tüketici geri beslemesi yapabilirsiniz.

c)Sitemiz kullanıcıya madde 2, b) bendinde bahsi geçen konular için geri dönüş veya cevap verme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır ve kullanıcı bu konulardan dolayı her hangi bir hak talebinde bulunamazlar, bulunamayacakların kabul etmiş sayılırlar.

d)Madde 2, b) bendinde bahsi geçen geri beslemeleri, öneri, görüş, paylaşımı, kredi.com.tr istediği gibi kullanma hakkına sahiptir.

e)Sitemiz hizmetlerinden yararlanmak için medeni hak kullanım ehli tüm tüzel ve gerçek kişiler yararlanabilirler.

f)Reşit Olmayan Küçükler (18 yaşını doldurmamış), temyiz kudretine sahip olmayanlar ve kısıtlılar, ancak veli veya kanuni temsilcileri aracılığı ile işlem yapabilirler.

g)Sitemizi kullanırken sizden istenen bilgileri gerçek olarak vermeniz gerekmektedir. Site hizmetleri için bu bilgiler elektronik ortamda bilgi güvenliği ve gizlilik prensibi gereği gerekli olabilir. Sitede ürün ve hizmetlerini sunan kurum/kuruluşlar için gerekli olacak bu bilgiler şart teşkil etmekte ve işleminizi kolaylaştırmaktadır.

h)Kredi.com.tr, Web Sitesi nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, nasıl iletişim kurulacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Kredi.com.tr’ nin bu yetkisini peşinen kabul etmekte ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmektesiniz.

i)Sitemizin kullanımına ait gerekli yazılım, donanım v.b. gereksinimlerin tamamının temini kullanıcıya aittir.

j)Sitemizin kullanımından dolayı yazılım, donanım v.b. elektronik ortamlarınızda doğabilecek zararlardan dolayı sitemiz sorumlu olmayacak ve sorumlu olmadığınızı peşinen kabul etmiş sayılacaksınız.

k)Sitemizin kullanımında, üyelik, şifre, mail adresi v.b. elektronik platformların muhafazası, gizliliği ve denetimi kullanıcı sorumluluğundadır. Bu sorumluluk gereği gerektiğinde şifre, mail adresi v.b. bilgilerinizi değiştiriniz.

l)Sitemizde mevcut olan kredi ürünlerini teşhir ettiğimiz kurum/kuruluşların sektördeki tüm kurum/kuruluşlar olduğunu(kredi sağlayan kurum/kuruluşların tümünü) garanti ve/veya taahhüt etmez.

m)Sitemizde bildirilen kredi ürün bilgilerinin gerçekliğini ve bilgilerin ve koşulların kredi kurum/kuruluşu tarafından aynen sağlanacağını garanti etmez. Sitemizden verilebilecek bilgilerle bankadan verilen bilgiler arasında farklılıklar teşkil edebilir. Nihai bilgiler, koşullar v.b. konuların muhatabı ilgili kredi ürünü kurum/kuruluşun kendisidir. Sitemiz sorumluluk kabul etmez.

n)Sitemiz kredi ürününü sağlayan kurum/kuruluşların resmi web sitelerinden bilgileri derleyip toparlamaktadır. Bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği için sitemiz kaynakları elinden geldiği azami gayreti göstermekte/göstermeye çalışmaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.

o)Sitemizde yer alan bilgiler, sitemiz tarafından kendiliğinden yada insan kaynaklarımız tarafından oluşturulmuş bilgiler değildir. Kredi ürünleri kurum/kuruluşlarının araştırılmaları sonucu sağlanan bilgilerdir.

p)Sitemiz, kredi kurum/kuruluşlarının en iyi kredi şartlarını sağlayacağını garanti etmez.

q)Sitemizde yer alan bilgiler hiç bir şekilde tarafımızdan verilmiş bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu bilgi, yorum v.b. konular kullanıcıya fikir vermek amacı ile toparlanmış olup, hiç bir durumda sitemizden yapılmış bir tavsiye veya yönlendirme olarak nitelendirilemez.

r)Sitemiz kullanıcıları değerlendirmelerini kendileri yaparlar ve profesyonel yardım ve tavsiyeleri kendi sorumluluğunda temin ederler.

Madde 3:a) Kullanıcıdan gelen bilgilerin kredi veren kuruluşlara ve bu kuruluşlardan gelen cevapların da kullanıcıya iletilmesini sağlayacak elektronik ortamı sağlamak kredi.com.tr’ nin sınırlı sorumluluğudur.

b)Kredi tesisinden doğan hak ve sorumluluklar, söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında kredi.com.tr’ nin hiç bir sorumluluğu yoktur.

c)Sitemizden hizmet almış olmanız, sitemizin, kredi veren kuruluşun veya sizin ediminizi garanti ettiği, kredinin verileceğini veya geri ödeneceğini taahhüt ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, kredi sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı siz veya kredi veren kuruluş kredi.com.tr’ den hiç bir talepte bulunamazsınız. Siteyi kullanırken bulunmayacağınızı taahhüt ederek kullanırsınız.

d)Krediler, kredi kuruluşları tarafından verilmektedir. Krei.com.tr, kredi vermemekte, sadece kredi veren kuruluşlar ile kredi talep edenler arasında bilgi paylaşımı yapılmasını sağlayan bir elektronik ortam(pazaryeri) sunmaktadır.

e)Kredi.com.tr’ nin, işbu Web Sitesi üzerinden yapılan başvurulara olumlu/olumsuz mutlaka bir cevap verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Aynı şekilde, kredi.com.tr, aldığınız kredi ile satın alacağınız mal ve hizmetler konusunda da hiç bir sorumluluk kabul etmez ve bunlara ilişkin hiç bir garanti vermez. Sitemiz, mal ve hizmet talep eden ile ve bu mal ve hizmetleri sağlayan kredi kurum/kuruluşları ile sağlanacak hukuki ilişkilerin tamamen dışındadır.

f)Sitemizde yer alan ürün bilgileri tamamen ilgili kredi kurum/kuruluşlarının resmi web sitelerinden temin edilen bilgilerdir. Kullanıcıya bu bilgileri sunmaktadır. Kullanıcıya sunulan kredi koşulları, faiz oranları, teminatları, miktarları ve ilgili diğer konuların kredi veren kurum/kuruluşun koşullarıdır, Kurum/kuruluşun bu koşulları değiştirmesi halinde, kullanıcı, kredi.com.tr’ den talepte bulunamaz.

g)Sitemiz kredi ürünleri sunan kurum/kuruluşların sürelerine uyacağını taahhüt etmez. Sorumluluk kabul etmez. Sürelere uymak için azami gayret sarfeder.

h)Bu süreler, sadece, banka ve kredi kurumlarının beyanlarıdır ve gecikme veya hiç cevap alamama nedeniyle kredi.com.tr.’ den her hangi bir talepte bulunamazsınız.

i)Kredi.com.tr, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi nin özelliklerini, kullanım amacını, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir.

j)Teknik durumların veya üçüncü kişilerin veya yardımcı kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Web Sitesi nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da kredi.com.tr mesul tutulamaz.

k)Sitemiz, size ait bütün bilgileri çalıştığı kredi veren kuruluşlara verebilir. Bunun dışında, kredi.com.tr, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, işbu Web Sitesi nde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır.

l)Sitemiz işbirliği yaptığı kurum/kuruluşların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla E-Mailler gönderebilir. Bu faaliyetler, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez.

Madde 4:a) İşbu Web Sitesi’ ni kullanmak ve burada belirtilen hizmetleri talep etmek için gerekli vasıflara sahip olduğunuzu, kredi.com.tr’ ye verdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olacağını, bunlarda meydana gelecek her türlü değişikliği yeni bir işlem yaptığınızda derhal kredi.com.tr’ ye bildireceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. b) Web Sitesi’ ne, sizin adınıza girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğinizi, yetkiniz dışında bulunan veya yerine getirme gücünüz olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğinizi, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağınızı ve yaptığınız her işlemde dürüst, iyi niyetli, tedbirli ve basiretli bir şekilde davranacağınızı, kredi.com.tr’ nin ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğinizi, Web Sitesi üzerinden talep ettiğiniz tüm hizmetlerin şartlarını yerine getireceğinizi, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz. c) Web Sitesi’ nde, size ait eposta Adresi veya Kullanıcı Şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem sizin tarafından yapılmış sayılır ve sizi bağlar. d) Web Sitesi’ nde tarafınızdan yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale size ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. e) İşbu Web Sitesi’ ni kullanarak yaptığınız her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masraflar tarafınızdan ödenir. Kredi.com.tr’ nin bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu konuda kredi.com.tr’ yi derhal tazmin etmekle yükümlüsünüz. f) İşbu Web Sitesi ni kullanmanız sırasında, kredi.com.tr ile, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiğiniz bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz. g) Kredi.com.tr’ nin açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Web Sitesi vasıtasıyla aldığınız hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerinizi kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezsiniz. h) Web Sitesi kanalıyla yaptığınız kredi başvurularının, kredi.com.tr sistemi tarafından ilgili kredi kuruluşlarına iletileceğini ve bu başvurunuzun doğrudan doğruya bu kredi kuruluşuna yapılmış bir başvuru sayılacağını ve buna ilişkin hukuki sonuçlar doğuracağını gayri kabili rücu olarak beyan ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, ilgili banka veya kredi kuruluşunu, müracaatınızı kredi.com.tr üzerinden yapmakla gerek bilgilerinizin gerekse de kredi neticesinin kredi.com.tr tarafından bilinmesine muvafakat etmekte ve kredi cevabının kredi.com.tr’ ye iletmesi konusunda yetkilendirmektesiniz. Bu nedenlere dayanarak, kredi.com.tr ve/veya ilgili kredi kuruluşlarına karşı hiç bir hak ve itiraz ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul etmektesiniz.

Madde 5:a) Sitemiz yasal amaçlar doğrultusunda T.C. kanunlarına saygılı olarak kullanılabilir. b) Sitemizi kullanmakla kanunlara ve yasal amaçlara uygun hareket edeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. c) Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut mali durumunuzu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, sahte isim ve belge kullanmak gibi eylemler hukuki ve/veya cezai sorumluluklar doğurur.Kredi.com.tr, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, kredi.com.tr’ nin tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yaptığınız işlemlerin tüm hukuki ve ceza-i sorumlulukları size ait olmaya devam eder. d) Kredi.com.tr, talep edilen bir mal veya hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. e) Kredi.com.tr, sitesinde direkt ya da endirekt (dolaylı yoldan) diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Sitemiz üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan Mevlana Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. f) Sitemiz tarafından açıkça verilmeyen hiçbir taahhüt sitemiz için bağlayıcı olmayacaktır. g) Kredi.com.tr ile ile sizin veya kredi veren kuruluşlar arasında, alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki ilişki mevcut değildir. h) Kredi.com.tr tarafından sağlanan işbu Web Sitesi kanalıyla işlem yapmanız, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmeniz, kredi temin etmeniz, kredi.com.tr ile sizin aranızda, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki oluşturmaz. i)Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İşbu Web Sitesi ni kullanarak yaptığınız işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu ve işbu Web Sitesi’ ni kullanmanız nedeniyle doğacak tüm zararların sorumluluğu tek başına size aittir. Kredi.com.tr’ nin ne size ve ne de üçüncü kişilere/kurum-kuruluşlara karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Buna rağmen Kredi.com.tr’ nin sorumlu tutulduğu durumlarda, Kredi.com.tr’ nin size rücu hakkı vardır. j) Kredi.com.tr, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Web Sitesi’ nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Kredi.com.tr, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Kredi.com.tr den bir talepte bulunamaz. k) Kredi.com.tr, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Web Sitesi nde belirtilen hizmetler kapsamında size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (E-Mail v.b.) da gönderebilir. l) Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. Kredi.com.tr, burada belirtilen sistemi mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Kredi.com.tr un, işbu  Web Sitesi üzerinden verilen hizmetler nedeniyle size veya diğer üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Hizmetin verilmediği, hizmet şartlarının ihlal edildiği ve/veya sizin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Kredi.com.tr’ den hiç bir talepte bulunamazsınız. m)Bankaların faiz oranları hakkında güncelleme de ki gecikmeden dolayı sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcılar esas faiz oranlarına bankanın web sitelerinden ulaşabilirler.

n) Kullanıcı, Kredi.com.tr sitesini kullanmaya başladığı andan itibaren bu koşullar yürürlüğe girer.

Kullanım Koşulları
bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.