Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
2.El Araç Finansmanı
Miktar
2 TL
Vade
Ay
Aylık faiz oranı
%1.35
Toplam masraf tutarı
400 TL
Aylık ödeme tutarı
0 TL
Toplam ödeme tutarı
0 TL
Dosya ücreti
Kredi miktarı üzerinden %2.00 olarak alınır.En az 400 TL, en fazla 400 TL olabilir. Hesaplamada 400 TL olarak alınmıştır.
Minimum kredi miktarı
5000 TL
Maksimum kredi miktarı
20000 TL
Minimum kredi vadesi
1 Ay
Maksimum kredi vadesi
12 Ay
Teminatlar
Belirtilmemiş
Kefil Sayısı
Belirtilmemiş
Gerekli Belgeler

SADECE TİCARİ ARAÇLARA FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANMAKTA OLUP,BİNEK ARAÇLAR İÇİN İKİNCİ EL FİNANSMAN YAPILMAMAKTADIR.Özellikleri :

 • Kredi değerliliği bulunan, gelirini belgeleyebilen ve geliri, kullanmak istediği finansmanın geri ödemelerini karşılayacak düzeyde olan ve her müşterimiz Bankamızdan araç finansmanı kullanabilir. 
 • Binek ya da ticari araç alımlarınızda; araç finansmanı geri ödemenizi 36 aya kadar değişen vadelerde aylık eşit taksitler halinde yapabileceğiniz gibi iki ayda bir, üç ayda bir ya da değişken tutarlı esnek taksitlerle de gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, ödemelerinizi kendi özel koşullarınıza uygun düşecek şekilde ayarlayabilir ve nakit sıkıntısı yaşamadan taksitlerinizi ödeyebilirsiniz.. 
 • "0" Km Araçlarda
 • Anahtar teslim fiyatı yerine ÖTV ve KDV dahil, diğer masraflar hariç proforma faturada yazılı bedelin % 80'i kullanılabilir. TL ve dövize endeksli kredilerde azami vade 36 aydır.
 • II.el araçlarda aracın marka ve modeline göre kasko değerinin %40 ile %70’i arasında değişen oranlarda finansman sağlanabilmektedir.
 • Aracınızın kasko poliçesini Şubelerimiz aracılığıyla yaptırdığınız takdirde,
Araç finansmanı kar oranlarımızda TL finansmanlar için % 0,05, dövize endeksli finansmanlar için ise % 0,02 indirim kazanacağınızı biliyor muydunuz?


Şartlar:

Gerçek Kişi

 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kredi Kayıt Bürosu ve TCMB istihbaratında olumsuz bir kayıt bulunmamak,
 • Aylık düzenli geliri, kullandırılacak finansman taksitlerini ödeyebilecek düzeyde olmak,
 • Finansmanın aylık taksit tutarı, aylık düzenli aile gelirinin % 50’sini aşmamak,
 • Araç, konut, işyeri, dayanıklı tüketim malı gibi gerçek bir alıma konu olan menkul ya da gayrimenkul için talepte bulunmak,
 • Konut finansmanında, konutun asgari tamamlanmışlık düzeyi % 80 olmak.

Tüzel Kişi Müşterilerimiz

 • Kollektif, Komandit, Anonim ya da Limited Şirket olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle kuruluşundan itibaren en az bir takvim yılı faaliyette bulunmuş olmak,
 • Şirket ve ortakları hakkında Kredi Kayıt Bürosu ve TCMB istihbaratında olumsuz bir kayıt bulunmamak,
 • Araç, konut, işyeri, dayanıklı tüketim malı gibi gerçek bir alıma konu olan menkul ya da gayrimenkul için talepte bulunmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek Kişi

 • Bireysel Finansman Başvuru Formu
 • Satın alınacak gayrimenkulün tapu fotokopisi / araç ise proforma faturası / tüketici finansmanı ise başvuru konusu malın proforma faturası,
 • Nüfus Cüzdan Belgesi
 • Gelir Belgesi
  • * Ücretli çalışanlar için son aya ait maaş bordrosu,
  • * Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi,onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, faaliyet belgesi
  • * Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer malvarlığı ve gelir belgeleri (varsa)
 • İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)
 • Finansman başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için asgari iki gerçek kişi kefil gerekmekte olup kefiller için de aynı belgelerin temini gerekmektedir. Talep edilen kredi koşullarına göre ek belgeler ve teminatlar istenebilir.

Tüzel Kişi

 • Bireysel Finansman Başvuru Formu
 • Satın alınacak gayrimenkulün tapu fotokopisi / araç ise proforma faturası / tüketici finansmanında ise başvuru konusu mala ilişkin proforma faturası,
 • Ortakların Nüfus Cüzdan Belgeleri
 • Firma İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
 • Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi,
 • Son Üç Yıla Ait Bilânço ve Gelir Tabloları
 • Son Üç Yıla Ait Vergi Levhası Fotokopisi
 • * Finansman başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için asgari iki gerçek kişi kefil gerekmekte olup kefiller için de aynı belgelerin temini gerekmektedir. Talep edilen kredi koşullarına göre ek belgeler ve teminatlar istenebilir.  

FİNANSMAN TEMİNAT KOŞULLARI

Gerçek Kişi

 • Araç finansmanı kullandırımları araç rehni, kasko sigortası ve kefalet karşılığında,
 • Konut finansmanı kullandırımları ipotek, DASK ve yangın sigortası ve kefalet karşılığında, Tüketici finansmanı kullandırımları ise yalnızca kefalet karşılığında yapılmaktadır.
 • Kullanılan bireysel finansmanlar için ferdi kaza sigortası ya da hayat sigortası zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tüzel Kişi

 • Araç finansmanı kullandırımları araç rehni, kasko sigortası ve kefalet karşılığında,
 • Konut finansmanı kullandırımları ipotek, DASK ve yangın sigortası ve kefalet karşılığında, Tüketici finansmanı kullandırımları ise yalnızca kefalet karşılığında yapılmaktadır.

  .
bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.